Miks on õhksoojuspumba hooldus vajalik?

Õhksoojuspump, nagu iga teine küttelahendus, vajab regulaarset hooldust. Vaid sel juhul on võimalik tagada pikaaegne, efektiivne ja riketeta töö. Hooldusele tuleks tähelepanu pöörata kas enne aktiivse kütteperioodi algust või siis selle järel. Nii ennetame ebameeldivaid olukordi külmadel talvepäevadel, kui hooldamata seade võib tõrkuma hakata. Räägime lähemalt, milles õhksoojuspumba hooldus seisneb ja miks see vajalik on.

Mis ohud on seoses hooldamata õhksoojuspumbaga?

Hooldamata õhksoojuspump kaotab oma tööefektiivsuse tarbides tavapärasest rohkem elektrit ning andes välja vähem sooja. See hakkab otseselt väljenduma elektriarvel ja toasoojas.

Hooldamata seade võib põhjustada köetavates ruumides elavatel või töötavatel inimestel tõsiseid tervisehäireid. Peamiselt seonduvad need hingamisteede vaevustega, sh astma. Kui seade on hooldamata, siis on see soodne pinnas bakterite tekkeks ja levikuks.

Aastaid hooldamata õhksoojuspump seestpoolt
Aastaid hooldamata õhksoojuspump seestpoolt

Halvas seisukorras pump võib kahjustada sisustust – seinu ja mööblit. See võib juhtuda olukorras, kui seadmesse kogunenud mustus ummistab äravoolu avad.

Väga pikalt hooldamata õhksoojuspumbal hakkavad esinema rikked, kuni seade lakkab töötamast. Mustust täis pumba töötemperatuur tõuseb, kuni seade kuumeneb üle, mis omakorda toob kaasa tõsise rikke kompressoris, mida parandada on juba väga keeruline.

Mida saab ise ära teha?

Lihtsamad hooldustööd saab õhksoojuspumba omanik ise ära teha ja need võtavad vaid mõne minuti.

Õhksoojuspumba siseosas asuvad tolmufiltrid, mille peale koguneb igapäevaselt õhus ringlevaid tolmukübemeid. Tolmufiltrite puhasamiseks tuleb avada siseosa esiluuk, filtrid välja võtta ja puhastada. Kui filter on kergelt tolmune, piisab tolmuimejast. Kui aga filter on nähtavalt määrdunud, tuleks seda pesta jooksva vee all. Pärast pesu tuleb filtrid kuivatada ja panna oma kohale tagasi.

Sõltuvalt seadme kasutusaktiivsusest tuleks valida filtrite pesu regulaarsus. Väga tihedalt kasutuses oleva pumba puhul soovitame seda teha vähemalt kord kuus. Kui seade on kasutuses harvem, siis piisab, kui seda tehakse enne ja pärast kütteperioodi. Uuemad seadmed on varustatud ka spetsiaalse funktsiooniga, mis omanikule filtrite pesu vajadust meelde tuletab.

Ära ei saa unustada ka seadme välisosa. See ei tohi olla kattunud või ummistunud jää, lume, lehtede, okste vm sodiga. Sellisel juhul ei saa välisosa piisavalt soojust välisõhust kätte ja seadme tööefektiivsus langeb.

Millal kutsuda hooldust tegema ekspert?

Ilmselgelt tuleb asjatundja kutsuda appi juhul, kui õhksoojuspump ei tööta. Seadme ehituse ja tööpõhimõtetega tuttav teenusepakkuja suudab suure tõenäosusega probleemi põhjuse tuvastada ja selle ka parandada.

Professionaalse abi poole tuleks kindlasti pöörduda ka juhul, kui õhksoojuspump teeb veidrat müra, eritab halba lõhna või käitub muul moel ettearvamatult.

Selleks, et tagada õhksoojuspumba tõrgeteta pikk iga, soovitame professionaalne hooldusteenus tellida juhul, kui pumba viimasest hooldusest on möödas rohkem kui kolm aastat.

Sonnerseil OÜ pakutava õhksoojuspumba hoolduse käigus teostame seadme ülevaatuse, puhastame siseosa soojusvaheti kõigest, mis sinna on kogunenud – tolm, rasv, mustus. Kontrollime külmaine lekkeid ja rõhku, vastavalt vajadusel lisame külmaainet, vaatame üle elektriühendused. Samuti juhendame klienti, kuidas ise tolmufiltreid puhastada ja seadet tulemuslikult kasutada.

Telli hooldus          Loe hooldusteenusest lähemalt