Õhk-õhk soojuspumba hooldus

 • Seadme siseosa filtrite puhastus
 • Siseosa mootori tööhääle kontroll
 • Välisosa visuaalne kontroll
 • Kompressori tööhääle kontroll
 • Sise-ja välisosa soojusvahetite pesu
 • Kondensaatvee äravoolu kanali kontroll, vajadusel puhastus
 • Kondensveepumba kontroll (kui on paigaldatud)
 • Freoonirõhkude kontroll (lekkekahtluse korral)
 • Freoonitorustiku ühenduste kontroll (lekkekahtluse korral)
 • Elektriühenduste kontroll ja pingutamine
 • Seadme testimine erinevatel režiimidel
 • Õhufiltrite puhastus
 • Transport Hiiumaa ja Saaremaa piires

Teeme hooldust kõigile õhksoojuspumpadele, ka neile, mis on paigaldatud teiste ettevõtete poolt.

Hind: 75 EUR

Telli hooldus

õhksoojuspumba hooldus

Õhk-vesi soojuspumba hooldus

 • Siseosa tsirkulatsioonipumba kontroll
 • 3tee ventiili toimimise kontroll
 • Seadistuste ja parameetrite kontroll
 • Mudafiltri puhastus
 • Küttesüsteemi rõhu kontroll, vajadusel süteemi täitmine
 • Paisupaakide kontroll ning vajadusel rõhu lisamine
 • Lisakütte kontroll
 • Sise- ja välisosa visuaalne kontroll
 • Välisosa ventilaatori mootori tööhääle kontroll
 • Kompressori tööhääle kontroll
 • Küttesüsteemi- ning freoonitemperatuuride kontroll
 • Freoonirõhkude kontroll (lekkekahtluse korral)
 • Freoonikoguse kontroll (lekkekahtluse korral)
 • Freoonitoru ühenduste kontroll (lekkekahtluse korral)
 • Sulatustsükli kontroll (olenevalt välistemperatuurist)
 • Küttesõlme mudafiltri puhastus (kui on paigaldatud)
 • Tarbevee retsirkulatsioonipumba kontroll (kui on paigaldatud)
 • Välisosa sulatusvee äravoolu kontroll (kui on paigaldatud)
 • Transport Hiiumaa ja Saaremaa piires

Hind: 125 EUR

Telli hooldus

Cropped shot of an unrecognizable male boiler technician repairing a water pump stuck inside a house

Milleks on soojuspumba hooldus vajalik?

Seadme soojusvahetile ladestub igapäevaselt tolm ja see takistab soovitud temperatuuri saavutada ning suurendab märkimisväärselt energiakulu. Sellises olukorras töötab kompressor täisvõimsusel, mis lühendab seadme eluiga. Samuti on tarvis regulaarselt kontrollida külmaine kogust süsteemis. Kui see on alla normi, tarbib seade samuti rohkem elektrit.

Loe lähemalt õhksoojuspumba hoolduse vajalikkusest